جوجه رنگی های پورنگی tag:http://amoodariush20.mihanblog.com 2020-08-10T15:22:43+01:00 mihanblog.com سه ستاره 2016-03-06T09:43:02+01:00 2016-03-06T09:43:02+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/82 مهناز به نام خداسلام دوستان دیشب عموجون مهمان برنامه ی سه ستاره بود لطفا به سامانه پیامکی *780# رفته و به بخش سه ستاره برین و بعد هم وارد بخش مجری ها شده و شماره ی 7 رو ارسال کنین هر کسی رای داد خواهشا توی بخش نظرات اعلام کنه ممنون به نام خدا
سلام دوستان دیشب عموجون مهمان برنامه ی سه ستاره بود لطفا به سامانه پیامکی *780# رفته و به بخش سه ستاره برین و بعد هم وارد بخش مجری ها شده و شماره ی 7 رو ارسال کنین 
هر کسی رای داد خواهشا توی بخش نظرات اعلام کنه ممنون
3591.jpg
]]>
عموپورنگ در یزد 2016-02-15T04:22:28+01:00 2016-02-15T04:22:28+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/81 مهناز به نام خداسلام به همه به خصوص عمو جون امیدوارم در شهر یزد کلی بهتون خوش گذشته باشهدیروز عموجون بعد از 9 ماه دوباره لایکم کرد البته دوتا از عکسامو خیلی خوشحال شدم ...خب میریم سراغ عکس ها...دوستتون دارم خدانگهدار... به نام خدا
سلام به همه به خصوص عمو جون امیدوارم در شهر یزد کلی بهتون خوش گذشته باشه
دیروز عموجون بعد از 9 ماه دوباره لایکم کرد البته دوتا از عکسامو خیلی خوشحال شدم ...خب میریم سراغ عکس ها...
دوستتون دارم خدانگهدار...
Untitled-2.jpg
Untitled-12.jpg
Untitled-10.jpg
12568940_1680788435527424_1226204201_n.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت هشتاد و ششم 2016-01-06T18:11:41+01:00 2016-01-06T18:11:41+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/80 مهناز به نام خدا به نام خدا
Untitled-20.jpg
Untitled-21.jpg
Untitled-22.jpg
Untitled-23.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت هشتاد و پنجم 2016-01-06T03:59:44+01:00 2016-01-06T03:59:44+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/79 مهناز به نام خدا به نام خدا
Untitled-20.jpg
Untitled-22.jpg
Untitled-21.jpg
Untitled-23.jpg
]]>
برنامه ی شاد باش 2016-01-02T22:34:45+01:00 2016-01-02T22:34:45+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/78 مهناز به نام خدا به نام خدا
12.jpg
16.jpg
17.jpg
15.jpg
14.jpg
11.jpg
13.jpg
10.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم 2016-01-01T22:21:20+01:00 2016-01-01T22:21:20+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/77 مهناز به نام خدا قسمت هشتاد و سومقسمت هشتاد و چهارم به نام خدا
 قسمت هشتاد و سوم
Untitled-22.jpg
قسمت هشتاد و چهارم
Untitled-21.jpg
Untitled-20.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم 2015-12-24T04:24:38+01:00 2015-12-24T04:24:38+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/76 مهناز به نام خداقسمت هفتاد و ششم قسمت هفتاد و هفتم به نام خدا
قسمت هفتاد و ششم 
Untitled-21.jpg
Untitled-20.jpg
قسمت هفتاد و هفتم
Untitled-25.jpg
Untitled-27.jpg
Untitled-26.jpg
]]>
شب یلدا 2015-12-21T03:48:57+01:00 2015-12-21T03:48:57+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/75 مهناز به نام خداسلام دوستان ان شاء الله همگی خوب باشید...پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازهتمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری ♥یلدایتان مبارکپ.ن:من تا جمعه نمیام دوستتون دارم به نام خدا
سلام دوستان ان شاء الله همگی خوب باشید...

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه

تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.

عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری ♥

یلدایتان مبارک

پ.ن:من تا جمعه نمیام دوستتون دارم

]]>
محله گل و بلبل قسمت هفتاد و چهارم و قسمت هفتاد و پنجم 2015-12-20T03:52:14+01:00 2015-12-20T03:52:14+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/74 مهناز به نام خداقسمت هفتاد و چهارمقسمت هفتاد و پنجمپ.ن: پیشاپیش یلداتون مبارک به نام خدا
قسمت هفتاد و چهارم
Untitled-21.jpg
Untitled-23.jpg
Untitled-22.jpg
Untitled-20.jpg
قسمت هفتاد و پنجم
Untitled-26.jpg
Untitled-25.jpg
پ.ن: پیشاپیش یلداتون مبارک
]]>
محله گل و بلبل قسمت هفتاد و یکم 2015-11-28T15:58:33+01:00 2015-11-28T15:58:33+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/73 مهناز به نام خدا به نام خدا
Untitled-21.jpg
Untitled-22.jpg
]]>
محله گل و بلبل از قسمت شصت و پنج تا هفتاد 2015-11-27T07:46:02+01:00 2015-11-27T07:46:02+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/72 مهناز به نام خداقسمت شصت و پنجقسمت شصت و ششقسمت شصت و هفتقسمت شصت و هشتقسمت شصت و نهقسمت هفتاد به نام خدا
قسمت شصت و پنج
Untitled-22.jpg
قسمت شصت و شش
Untitled-23.jpg
قسمت شصت و هفت
Untitled-24.jpg
قسمت شصت و هشت
Untitled-25.jpg
قسمت شصت و نه
Untitled-26.jpg
قسمت هفتاد
Untitled-20.jpg
Untitled-21.jpg
]]>
صبح تون بخیر 2015-11-24T03:45:08+01:00 2015-11-24T03:45:08+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/71 مهناز به نام خداسلام امروز یکی از روزای ناب خداست که من عالیم...امروز یه روز پاییزی شیرینه که من دوباره توی هوای خنکش نفس میکشم و روزمو آغاز میکنم...امروز یکی از روزای حیرت انگیز خداست که معجزه پس از معجزه رخ میده و شکفتی ها انتظارمو میکشه...امروز هم لبخند میزنم،سپاسگذاری میکنم،به انسان ها عشق می ورزم و صداقت پیشه میکنم...امروز منتظر غیرمنتظره های عالی هستم...امروز را عاشقانه زندگی میکنم،پرانرژی،پر تلاش و شکوه،نه برای فردا،بلکه برای امروز و اکنون شکفت انگیزم...صبح تون به خیر و شادی عزیزان ر به نام خدا
سلام امروز یکی از روزای ناب خداست که من عالیم...
امروز یه روز پاییزی شیرینه که من دوباره توی هوای خنکش نفس میکشم و روزمو آغاز میکنم...
امروز یکی از روزای حیرت انگیز خداست که معجزه پس از معجزه رخ میده و شکفتی ها انتظارمو میکشه...
امروز هم لبخند میزنم،سپاسگذاری میکنم،به انسان ها عشق می ورزم و صداقت پیشه میکنم...
امروز منتظر غیرمنتظره های عالی هستم...
امروز را عاشقانه زندگی میکنم،پرانرژی،پر تلاش و شکوه،نه برای فردا،بلکه برای امروز و اکنون شکفت انگیزم...
صبح تون به خیر و شادی عزیزان 
روزتون پر از انرژی های مثبت
IMG_20151117_074420.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت شصت و چهارم 2015-11-17T15:34:29+01:00 2015-11-17T15:34:29+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/70 مهناز به نام خداسلام دوستان ببخشید عکسام بی کیفیته چون چند وقتی میشه که دستگاه ضبط برنامه ام خراب شدهدوستتون دارم یا علی به نام خدا
سلام دوستان ببخشید عکسام بی کیفیته چون چند وقتی میشه که دستگاه ضبط برنامه ام خراب شده
دوستتون دارم یا علی
a.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت شصت و سوم 2015-11-13T16:57:05+01:00 2015-11-13T16:57:05+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/69 مهناز به نام خداسلام دوستان شرمنده امروز نتونستم برنامه رو ضبط کنم واسه ی همین از اینستاگرام آجی دریا این عکسو کپی کردم به نام خدا
سلام دوستان شرمنده امروز نتونستم برنامه رو ضبط کنم واسه ی همین از اینستاگرام آجی دریا این عکسو کپی کردم
na.jpg
]]>
محله گل و بلبل قسمت شصت و دوم 2015-11-12T16:25:39+01:00 2015-11-12T16:25:39+01:00 tag:http://amoodariush20.mihanblog.com/post/68 مهناز به نام خدا  به نام خدا 
Untitled-25.jpg
Untitled-26.jpg
]]>